Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK)

Adresa: Grbavička 51, 71000 Sarajevo, BiH

Tel: 033 978 600; 033 978 605

E-mail: official.udik@outlook.com

© 2019 UDIK